Poslední verze

HomeEKO 3SR16

7 Říjen, 2013

Domů
  • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT into home_captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, 'bhdmp3e72mevnja046dcs2fk01', '34.204.52.4', 1553412447, 'search_block_form', 'be3855a032749beb2b29fe8e83b5b83d', 0, 0) in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 127.
  • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT token FROM home_captcha_sessions WHERE csid = 503762 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.module on line 214.
  • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE home_captcha_sessions SET timestamp=1553412447, solution='' WHERE csid=503762 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 139.

Proč program není FREEWARE a jeho užívání není zadarmo...

Poskytování programů bezplatně formou freeware má pro uživatele podstatnou výhodu v nulových nákladech na pořízení. Tento způsob šíření programů má však hlavní nevýhodu v tom, že u autorů většinou po počátečním nadšení dochází k útlumu dalšího vývoje. Ztrácí se totiž motivace k dalšímu snažení, protože co by zadarmo ještě uživatel mohl chtít ... . Logicky pak přechod na novější systém Windows a ukončení dalšího vývoje tohoto freeware programu tak snadno způsobí ztrátu dlouhou dobu střádaných dat, případně nutnost jejich opětovného zadání do jiného produktu (programu). Lze tedy porůznu nalézt ke stažení programy domácího účetnictví, které někdo naposledy aktualizoval před pěti lety. Mizivá podpora uživatelů při používání programu tak způsobí, že uživatelé marně čekají na odstranění chyb v programu, na další rozšiřování funkcí. Paradoxně tak tento způsob šíření programu uživatelům, kteří chtějí dlouhodoběji program používat, může způsobit mnoho nepříjemností.

Jedním ze způsobů pro zvýšení motivace k dalšímu vývoji programu je poskytování programů bezplatně formou 'Donationware'. Zde autor programu žádá uživatele o příspěvek na své konto nebo na dobročinné účely. Autor se tedy spoléhá na dobrovolné příspěvky od uživatelů.

Naším rozhodnutím bylo poskytovat program formou shareware, kdy po 30-denní době na vyzkoušení programu je třeba zaplatit poplatek pro další používání. Poplatek za používání programu Homeeko je víceméně symbolický a slouží spíše k motivaci dále něco vyvíjet, tedy k alespoň částečnému pokrytí nákladů na údržbu a další rozvoj programu.

Program Homeeko je neustále vyvíjen a rozšiřován už od roku 1999, kdy se jako první svého druhu objevil na českém trhu. První verze programu byly funkční nejen na systémech Windows 95 a 98, ale ještě také na Windows 3.11. Nyní lze program bez problémů používat i na 64 bit. Windows 7, a přitom všechna data zadaná uživateli jsou zachována už od prvních verzí až do verze současné. Navíc program je už od počátku vyvíjen pro domácí použití, kdy byl kladen velký důraz na jednoduchost a snadné a přehledné ovládání. To jej také odlišuje od programů známých českých firem, dodávajících firmám programy pro vedení účetnictví. Zde ale bývá problém v tom, že nejde jednoduše se oprostit od jiného způsobu použití - přetrvává složitější způsob nastavení a používání.

Chtěli jsme jen alespoň touto formou potencionálním zájemcům o domácí evidenci osvětlit náš záměr nešířit program bezplatně.