Domů

Změny verzí

 • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT into home_captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, 'v8bq7nnr8ipbeh309s4lvg4e56', '34.204.52.4', 1553410214, 'search_block_form', '2e49557a814b142565379e2622e313a3', 0, 0) in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 127.
 • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT token FROM home_captcha_sessions WHERE csid = 503698 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.module on line 214.
 • user warning: Table './c338homeeko/home_captcha_sessions' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE home_captcha_sessions SET timestamp=1553410214, solution='' WHERE csid=503698 in /var/www/clients/client338/web70/web/sites/all/modules/dodavane/captcha/captcha.inc on line 139.
HomeEKO 3SR6 15.06.2011
 • do hlavního okna byla doplněna možnost měnit pořadí otevřených oken v seznamu:
  • pomocí myši (přetažením na požadovanou pozici)
  • tlačítky
 • v evidenci příjmů a výdajů se po uložení nové položky na Ctrl+End zaostří v přehledu poslední záznam
 • v definici účetních skupin opraveno zašednutí tlačítka "+" po zařazení položky do skupiny
 • doplněna nabídka zálohy dat před ukončením programu - 'Zálohování/Nabízet zálohu databáze před ukončením programu'
HomeEKO 3SR5 20.05.2011
 • doplněna tlačítka do hlavního okna pro zapamatování otevřených oken, otevření zapamatovaných oken a zavření všech otevřených oken
 • do okna importu dat doplněna předvolba pro KB Mojebanka a mBank
 • v importu dat se příjem a výdaj importuje v absolutní hodnotě
 • doplněno zapamatování pozice v přehledu po použití funkcí "Omezení" a "Přesun na účet"
HomeEKO 3SR4 06.04.2011
 • do oken vyhodnocení doplněna volba "zobrazit i nulové záznamy"
 • k funkci "Najdi" doplněna funkce "Najdi další Alt+D" (opětovné hledání bez nutnosti otevření okna)
 • do evidence příjmů a výdajů doplněno dávkové mazání označených položek
 • z evidence příjmů a výdajů lze otevřít kalendář s aktuální položkou 
 • do okna importu dat doplněna předvolba pro ČSOB
 • do okna importu dat doplněn import textových souborů (*.txt) a souborů typu SYLK (*.slk)
 • do okna importu dat doplněno tlačítko "Obnov" pro obnovení výchozího nastavení předvolby
 • do okna importu dat přidány sloupce příjem a výdaj
 • do okna importu dat doplněno uložení poslední vybrané předvolby importu
 • v okně doplnění importu přidáno zadání osoby, místa, činnosti a adresy
 • v evidenci příjmů a výdajů opravena funkce "oprava na převod"
 • opravena chyba kopírování dat ze starších verzí programu
 • opravena funkce "Vložit" v evidencích spotřeb
HomeEKO 3SR3 03.03.2011
 • doplněny nové položky osoba, místo, činnost a adresa do evidence příjmů a výdajů s možností omezení na tyto položky
 • do okna "údržba číselníků" byly doplněny nové číselníky osob, míst a činností s možností kopírování položek do jiné domácnosti
 • nové položky osoba, místo, činnost a adresa mají možnost nastavit "nezadávat hodnotu" a "přeskakovat" při zadávaní
 • doplněno uložení volby "přeskakovat položky" v evidenci příjmů a výdajů
 • doplněno zobrazení historie verzí programu z menu "Nápověda"
 • doplněny "horké" klávesy do číselníků (Nová, Oprava, Smaž, Tisk)
 • opraveno řazení záznamů v rámci dne v evidenci příjmů a výdajů
 • opravena chyba ve funkci oprava na převod v evidenci příjmů a výdajů
HomeEKO 3SR2 09.02.2011
 • doplněny předvolby importu dat do evidence příjmů a výdajů:
  • Česká spořitelna
  • FIO
 • opravy chyb, které vznikly v předchozí verzi programu:
  • opraven převod z účtu na účet, kdy se nezaložil záznam na druhém účtu.
  • opraveno zobrazení informace o tankování v evidenci automobilu (zobrazeno mnoho desetiných míst).
  • opraveno smazání kódu číselníku v okně údržby číselníků.
  • opravena změna označení měny.
HomeEKO 3SR1 20.01.2011
 • změněna technologie ukládání dat pro bezproblémový chod na systémech Windows Vista, Windows 7 (32/64 bit).
 • funkčnost programu oproti verzi 2SR5 nebyla změněna.
HomeEKO 2SR5 05.11.2009
 • doplněn kalendář pro přehledné zobrazení příjmů a výdajů.
 • upraveno statistické zobrazení dat v grafech evidencí spotřeb.
 • doplněna funkce v účetnictví "Oprava na převod".
HomeEKO 2SR4 19.03.2009
 • importy ze souboru csv do účetnictví. Např. elektronický bankovní výpis.
 • zvětšení písma programu nezávisle na systému.
 • barevné zvýraznění zaostřené položky v okně (světle modrá barva).
HomeEKO 2SR3 16.02.2009
 • doplněna možnost nastavení označení používané měny pro vybranou domácnost.
 • k tisku ve formátu *.dbf byly doplněny další formáty:
 • Adobe Acrobat Document ( *.pdf )
  • HTML Document (*.html)
  • Dokument Microsoft Word (*.doc)
  • List aplikace Microsoft Excel (*.xls)
  • Soubor WMF (*.wmf)
HomeEKO 2SR2 28.11.2008
 • opraveno zobrazení grafů dle označených položek.
 • doplněn tisk do souboru DBF.
 • doplněno zapamatování hodnot v kalkulačce pro výpočet sazby v Elektřině a Plynu.
 • opraveno zapnutí sumy v účetnictví a spotřebách přes nabídku menu.
 • opraveno on-line zjištění aktuální verze programu.